В днешно време сме изправени пред редица проблеми, свързани с нарастването на енергийните потребности и обезпечаването им. Непрестанно се търсят начини за алтернативни енергийни източници и методи за извличане на възобновяема енергия. За момента използването на термопомпи е едно от най – евтините и достъпни средства за оползотворяване на възобновяема енергия. В тази статия ще Ви разкажем повече за това какво представлява термопомпата и за какво се използва.

Термопомпата е устройство, което не произвежда топлина, а само я премества от тяло с по-ниска температура към тяло с по-висока температура при влагане на определено количество енергия. На всички е известно, че по принцип топлината се прехвърля от по-топло тяло към по-студено, но термопомпата прави точно обратното. Дори и навън да Ви се струва много студено, термопомпата ще успее да извлече топлина отвън. Термодинамически термопомпите са идентични с хладилните машини, разликата е в това, че получената топлина се използва, докато при хладилните машини тя се изхвърля. За разлика от водните помпи, които изчерпват вода от водоизточник, термопомпите изчерпват топлина от околната среда. С нулеви вредни емисии CO₂, термопомпите въздух-вода допринасят за намаляване на негативното въздействие върху околната среда.Това са няколко полезни факта, които всеки потребител, който желае да закупи термопомпа, трябва да знае.

Предимствата на термопомпата са свързани с това, че получавате четири пъти повече енергия. Например, ако термопомпата консумира 2 киловата електрически ток, ще получите 8 киловата топлинна енергия, намалявайки разхода на ток с 65-80%. Отоплението с термопомпа е с най-голяма ефективност в сравнение с другите видове отоплителни уреди и инсталации. Ефективността идва от факта, че тя не използва енергия за загряване, а просто пренася топлина. За целта се изразходва известно количество електроенергия, което е в пъти по-малко от получената топлинна енергия. Другите основни предимства са, че не зависи от ценовите колебания на суровините (пелети, дърва, газ, нафта), работи при ниска поддръжка, без СО₂ и опазва природните ресурси. Единственият недостатък, който може да откриете е, че е високобюджетна и не всеки потребител е готов да отдели такава сума.

Как работи термопомпата?

Всяка термопомпа се състои от: компресор, кондензатор, регулиращ вентил, изпарител, съединителни медни тръби и хладилен агент (фреон), който пренася топлината при промяна на агрегатното си състояние. Термопомпите въздух-вода работят на принципа на вашия хладилник, като трансформират ниско температурна енергия от въздуха навън във високотемпературна енергия за отопление и битови нужди. Обикновено могат да работят и двупосочно- и за охлаждане, и за отопление. Термопомпата компресира хладния въздух, за да го направи по-топъл в режим на отопление и освобождава налягането в режим на охлаждане. Продължителния цикъл на сменяне на агрегатното състояние на фреона от течно в газообразно, позволява на термопомпата да извлече максимално енергия от въздуха. Благодарение на този принцип на работа, създава приятна и уютна атмосфера, с перфектната влажност във всеки дом. Икономично решение за Вашия дом, с ниско ниво на шум и от 50 до 75% икономия на енергията.

Термопомпите въздух-вода станаха по-ефективни от всякога, като ефективността им е между 250-400%. Повечето термопомпи са конструирани да продължават да извличат топлина от въздуха дори при температури като -20˚C. Въпреки това, когато температурите паднат до отрицателни стойности, термопомпата ще трябва да работи по-усилено и по-дълго. Като резултат ще е необходимо повече електрическа енергия при по-студено време. Термопомпите са проектирани така, че да издържат на очаквания живот на продукта от минимум 20 години, предоставяйки Ви най-добрата производителност и издръжливост. С тях много по-бързо се достига висока температура на въздуха в помещенията, които не се охлаждат или отопляват непрекъснато. Термопомпите са най-ефективния начин за отопление през зимата и охлаждане през лятото, които нашите експерти Ви препоръчват.

За повече информация и видовете термопомпи, може да посетите нашия сайт или да се свържете с нас.