Климатици на изплащане


Климаонлайн предлага гъвкави лизингови схеми за всички продукти с цена над 150 лв. "Климаонлайн" ЕООД има сключени договори с UniCredit Consumer Financing, tbi bank и BNP Paribas Personal Finance, за да осигури на клиентите си широка възможност за избор на лизингови схеми. Клиентите могат да кандидатстват за одобрение както онлайн през Климаонлайн, така и по телефона или на място в магазина.

Право да кандидатства за отпускане на кредит има само клиент, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по-голяма от 150 (сто и петдесет) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на продуктите, включени в поръчката. Кандидатстването се извършва онлайн чрез сайта Климаонлайн посредством кликване върху бутона “купи с кредит”, следвайки предвидената процедура, на място в магазина или по телефон.

Условията, на които клиентът следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. „Климаонлайн” ЕООД не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително и в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените от закона действия свързани с принудително изпълнение и други. „Климаонлайн” ЕООД не е представител и не извършва посредническа дейност, в полза на която и да е търговска банка.

Доставката на закупени на изплащане продукти се извършва само след като „Климаонлайн” ЕООД бъде уведомена от финансовата институция, че кандидатът е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. При получаване на заявените продукти, клиентът подписва:

  • Договор за потребителски кредит;
  • Искане декларация за потребителски кредит;
  • Застрахователните сертификати (в случай, че е избрал защитен кредит).

Кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно „Вярно с оригинала” и подписва. Копието от личната карта се предава на куриера.

Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име, ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в Договора за потребителски кредит. Получаването на продуктите се извършва лично от лицето, сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.

Ако желаете стандартна лизингова програма за покупка на климатик на изплащане се свържете с нас на телефон 0700 45 111 (на цената на един градски разговор).

Магазинът работи с tbi bankBNP Paribas Personal Finance и Банка ДСК. За повече информация се свържете с нас на посочения телефон, e-mail адрес или заповядайте на място в нашия офис.


Приемам

Магазинът използва бисквитки с цел по-голяма защита на Вашите данни при пазаруване. За повече информация натиснете тук.