Общи условия

Раздел I Общи положения


Следните общи условия уреждат взаимоотношенията между "Клима Онлайн" ЕООД и потребителите на онлайн магазина www.klimaonline.bg.

 • С кликването на връзка, бутон или приложение, намиращи се в онлайн магазина, с изключение на връзката водеща към тези общи условия, потребителят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за потреба на платформата за търговия от разстояние, намираща се на уеб адрес www.klimaonline.bg.
 • "Клима Онлайн" ЕООД е еднолично ограничено отговорно дружество, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201722178.
 • Лицата, използващи онлайн магазина са лица, ползващи функционалностите на магазина и потребители по смисъла на Закон за защита на потребителите.
 • "Онлайн магазин" означава виртуалният магазин намираш се на адрес www.klimaonline.bg предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.

Раздел II Общи условия за ползване на онлайн магазина Klimaonline.bg


Осъществявайки достъп, браузвайки и /или използвайки този онлайн магазин, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не използвайте този онлайн магазин.

 • Всички изображения, текстове, лога и др. са със запазени права и само за лична употреба. Текстове от сайта могат да бъдат копирани, съхранявани и публикувани само и единствено след писмено разрешение.
 • Този сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.
 • Информацията в този сайт може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. Климаoнлайн може да прави подобрения и/ или изменения в продуктите и данните, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.
 • Възможно е електронните изображения да са илюстративни или да са променени нюанси на цветовете, Климаонлайн не поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображенията. Потребителят използва тази информация на собствена отговорност.
 • Климаонлайн не носи отговорност за никой друг уеб сайт, до който можете да достигнете чрез този. Когато осъществявате достъп до уеб сайт извън този на Климаонлайн, дори ако той съдържа логото на Климаонлайн, трябва да се приемете, че сайтът е независим от сайта на Климаонлайн, и че Климаонлайн няма контрол върху съдържанието на този уеб сайт. Връзка от друг сайт към сайта на Климаонлайн не означава, че Климаонлайн подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на такъв уеб сайт.
 • Доколкото е позволено от приложимия закон, Климаонлайн при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този сайт, или от всеки друг свързан уебсайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.
 • Климаонлайн не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното право на собственост върху тях принадлежи на "Клима Онлайн" ЕООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и други от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други.
 • Климаонлайн има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.

Раздел III Общи условия за покупко–продажба на стоки посредством сайта Klimaonline.bg


Цени и ценови условия

 • Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Климаонлайн запазва правото си да ги променя по всяко време.
 • Представените в сайта цени включват всички данъци. За всеки отделен продукт е изрично посочено дали включва цената за доставка, монтаж, транспорт или други.
 • При промяна на цената потребителят е длъжен да плати цената, която е била актуална по време на сключване на договора.
 • При намаления, обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват. Намалението важи до изчерпване на количествата от дадения продукт или до промяна на цената на офертата.

Поръчка и доставка на стоки

 • Поръчки могат да правят всички потребители на онлайн магазина. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на поръчаните продукти за потребителя.
 • Направените поръчки се потвърждават след обаждане от сътрудник на Климаонлайн. Всички поръчки, направени в събота или неделя, ще бъдат обработени в понеделник. Направените поръчки по време на официални празници и почивни дни ще се обработват през първия работен ден след почивните дни.
 • Всички продукти в сайта се доставят на територията на цялата страна. Срокът за доставка е от 2 до 5 работни дни, когато стоката е налична на склад.
 • Продуктите се изпращат след като сътрудник на Климаонлайн се свърже с клиента по телефона и получи потвърждение от него.
 • Доставката на всички поръчки през онлайн магазина на стойност над 300 лева е безплатна на територията на цялата страна;
 • Доставката на всички поръчки през онлайн магазина на стойност под 300 лева е 5 лева с ДДС на територията на цялата страна;

Плащане на поръчка

Клиентът може да заплати поръчката си в онлайн магазина чрез един от следните методи:

 • Наложен платеж
 • Банков превод
 • Банкова карта
 • Стоков кредит

Плащанията на поръчките в онлайн магазина се извършват само в български лева.

Договорът за продажба от разстояние между Климаонлайн и клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка.


Гаранционно обслужване

Всеки продукт в онлайн магазина разполага с търговска гаранция, която е обявена от производителя на съответния продукт. За всеки продаден продукт се издава гаранционна карта, включваща условията на гаранцията, данните за продукта и срокът на гаранцията. При отказ от монтаж от страна на клиента, гаранцията на климатичната система се поема от фирмата или физическото лице, извършило монтажа. „Клима Онлайн” ЕООД запазва правото си да откаже гаранционно обслужване на стока при следните условия:

 • Гаранционната карта/фискалния бон за продукта са изгубени
 • Извършен е опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително и от самия клиент
 • Установени са повреди, причинения от неправилна експлоатация на уреда
 • Уредът е с нарушена физическа цялост
 • Повреда, настъпила в резултат на токови удари заради неизправна електрическа или ВиК инсталация, както и при откъртване, падане на мазилка, боя или други
 • "Клима Онлайн ЕООД" не поема гаранция на климатични системи, монтирани от трети лица или фирми, които не са нейни партньори.

В зависимост от вида на закупената техника, гаранционното обслужване се поема от „Клима Онлайн” ЕООД или от оторизираните сервизи на партньорите му. Независимо от търговската гаранция, за всички стоки важат правилата за законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно Раздел II от Закона за защита на потребителите. Рекламации могат да се подадат към Климаонлайн чрез всяка една от посочените в сайта контактни форми, както и на място във всеки търговски обект на фирмата.

Климаонлайн указва на своите потребители, че органи за алтернативно решаване на спорове са Комисия за защита на потребителите, както и онлайн платформата за решаване на спорове https://ec.europa.eu/.


Приемам

Магазинът използва бисквитки с цел по-голяма защита на Вашите данни при пазаруване. За повече информация натиснете тук.