Какви са промените в новия енергиен етикет?

Разберете защо се наложи създаването на нов етикет за енергийна ефективност и какви са промените.

 

Благодарение на енергийните етикети през последните 25 години, потребителите имат възможност много по-информирано и лесно да направят избор при закупуване на електроуреди. Тези етикети дават подробна информация относно енергийната ефективност на уредите и по този начин се насърчава производството на все по-добра техника, която да е по-екологична и иновативна. В резултат на това на пазара се предлагат все по-голяма гама от енергийно ефективни уреди, а потреблението на енергия, от своя страна, намалява. Именно стремежът към все по-добро предлагане и развитие на технологията на електроуредите доведе до смяна на енергийните етикети с нови.

 

Защо се наложи да се смени енергийния етикет?

ЕС установи, че досегашната скала на класовете A+++ до G е все по-малко полезна на потребителите, тъй като съвременните електроуреди попадат само в първите 2-3 класа, a по-ниските класове остават незапълнени. По-този начин потребителите все по-трудно се ориентират кой продукт да изберат, тъй като няма ясна граница между различните високо енергийно ефективни уреди. Поради тази причина бе взето решение енергийните етикети да бъдат актуализирани, като процесът бе стартиран постепенно през ноември 2020г. От 1 март 2021г. вече е задължително всички уреди от първоначалната продуктова група, които са в продажба във физическите и онлайн магазини, да бъдат с новия енергиен етикет.

 

За кои уреди важат новите енергийни етикети?

Преходният период от 1 ноември 2020г. до 1 март 2021г. е предвиден за 5 продуктови групи, с които Комисията взе решение да започне процесa на преформатиране на енергийните етикети. Възможно е да срещнете уреди със стар и нов етикет. Причината за това е, че тези уреди са били произведени преди налагането на новите правила и поради това двойното етикиране ще бъде позволено до изчерпване на произведените продукти, но не по-късно от ноември 2021г.

 

Първоначалните продуктови групи с нови енергийни етикети са:

- електронни екрани и телевизори;

- битови перални машини;

- битови перални машини със сушилня;

- хладилни уреди;

- домакински съдомиялни машини.

 

Също така се въвежда енергиен етикет и за хладилните уреди с функция за директна продажба, като при тях етикетът предоставя информация на търговците като потребители, но той няма да бъде видим за клиентите на търговските обекти.

 

Как се определя поредността на продуктовите групи?

 

При определянето на поредността на продуктовите групи, които да бъдат с обновени енергийни етикети, се взима предвид делът на продуктите, които попадат в най-високия клас. Съответно, тъй като домакинските уреди са с най-голямо засищане на енергийната скала, обновяването на етикетите стартира при тази продуктова група.

 

От 1 септември 2021 г. светлинните източници (лампи, осветители и др.) също ще имат нов енергиен етикет.

 

За останалите групи продукти, обозначени като климатици, сушилни, бойлери и др., новите преработени етикети ще бъдат приложени веднага след влизането в сила на съответните регламенти на ЕС. Очаква се въвеждането на новия енергиен етикет за тези групи продукти да започне през 2022 г.

 

Какви са основните нововъведения в етикетите на електроуредите?

 

Тъй като различните електроуреди имат различна енергийна скала съгласно старите изисквания ( за хладилниците е от A+++ до G, за пералните машини и съдомиялни е от А+++ до D), се установи, че това води до объркване на потребителите. Затова се въведе уеднаквена скала с класове от A до G с точно определени цветове, отговарящи на енергийната ефективност. Изпълнението на обновяването на етикетите ще следва няколко фази, които постепенно ще включват всички уреди.

 

Всички продукти ще бъдат с етикет, който включва само класове от А до G. Няма да има повече разширения на клас A (по този начин класове A +, A ++ и A +++ ще изчезнат). По този начин потребителите ще могат по-лесно да се ориентират и да направят избор на уред.

 

Етикетът е свързан с нова продуктова база данни на ЕС (Европейска продуктова база данни за енергийно етикетиране - EPREL), достъпна чрез сканиране със смартфон на QR-код. Кодът може да бъде намерен в горния десен ъгъл на етикета. Базата данни предоставя допълнителна информация за всички етикетирани продукти на потребителите, търговците на дребно и органите за надзор на пазара.

 

По средата на етикета може да се намери информация за консумацията на енергия за съответния уред. По този начин една от най-важните и интересуващи потребителите характеристики е много по-видима.

 

Новият етикет предоставя повече и по-подробна информация за продуктите чрез специални пиктограми. Някои от старите пиктограми също присъстват, но са частично изменени.

 

В най-долния край на етикета има обозначение за нивата на шум, които произвежда уредът, класифицирани в четиристепенна скала от А до D.

 

На кой клас отговарят досегашните най-високо енергийно ефективни уреди?

 

Тъй като Европейската комисия предвижда производството на по-енергийно ефективни уреди за в бъдеще, клас А е най-високият клас, който засега остава свободен за по-ефективните бъдещи модели.

 

Какви са целите на новия енергиен етикет?

8 от 10 потребители на европейския пазар споделят, че енергийният етикет ги е насочил при избора на електроуред. В избора им основен мотив за закупуване е бил търсенето на уред, който да енергоспестяващ и да има минимално влияние върху околната среда.

 

Целта на EK е да улесни максимално потребителите и да стимулира производството на все по-енергийно ефективни уреди, които да са възможно най-екологични. Насищането на най-високите класове на скалата показва необходимостта енергийните етикети да бъдат актуализирани и разширени по отношение на информацията, помествана на тях.

 

Промяната на енергийните етикети е резултат от завишените изисквания за качество и прецизност при предоставяне на информация за продуктите. ЕК смята, че новите етикети не само ще помогнат на потребителите да се ориентират по-добре, но и ще спомогнат за намаляване на потреблението на енергия с 38 терабайт час на година, а това е повече от годишното потребление в България.

 

За още полезни статии следете блога на Климаонлайн. Разгледайте и нашите предложения на енергийно ефективни климатици на страницата ни.