ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА

“На колко градуса държите климатика си през зимата?”


1. ОРГАНИЗАТОР

Играта “На колко градуса държите климатика си през зимата?” се организира и провежда от "Клима Онлайн" ЕООД, ЕИК 201722178, наричан за кратко ОРГАНИЗАТОР.

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Общите условия ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на играта на този интернет адрес.
 2. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила след официалното им публикуване на тук.
 3. В Играта участват тези, които са спазили условията за участие, а именно да харесат страницата, да споделят поста и да коментират, като отговорят на въпроса:
  “На колко градуса държите климатика си през зимата?”
 4. С участието си в Играта участникът декларира, че е съгласен с Общите условия.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

 1. Играта стартира на 01.02.2021 г. и приключва на 08.02.2021 г. („Период на Играта“)
 2. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да променя сроковете, като известява за това на адрес: https://www.facebook.com/klimaonline.bg

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. Право на участие има всяко навършило пълнолетие физическо лице, живеещо на територията на Република България.
 2. В играта нямат право на участие служители на Клима Онлайн ЕООД, както и членовете на техните семейства.
 3. Участието в Играта не е обвързано с настоящо закупуване на каквито и да е стоки и/или услуги от Организатора.
 4. За да се регистрира за участие в играта, участникът трябва да изпълни условията за участие: да хареса страницата, да сподели публикацията и да коментира.
 5. Участващите се съгласяват, че може да публикуваме инициалите ( първа буква от име и фамилия) или друг вид кореспондираща информация, както и имената на профилите им във Facebook.

6. МЕХАНИЗЪМ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Играта се организира във Facebook, на страницата на Климаонлайн (https://www.facebook.com/klimaonline.bg).
 2. Награди:
  • Един ваучер на стойност 500 лв. за покупка на продукти от онлайн магазина https://klimaonline.bg/
  • Три ваучера за -10% отстъпка при покупка на продукти от онлайн магазина https://klimaonline.bg/
 3. За да се включи в играта, участникът трябва да изпълни условията за участие: да хареса страницата, да сподели публикацията и да коментира.
 4. Наградата ще бъде дадена след приключване на играта и се обявява на страницата: https://www.facebook.com/klimaonline.bg

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Печелившите се избират чрез томбола на случаен принцип НА БАЗА КОМЕНТАР и ще бъдат обявени на страницата https://www.facebook.com/klimaonline.bg на 09.02.2021 г.
 2. Представител на Климаонлайн ще се свърже с победителя на лично съобщение във Facebook за уточняване начина за получаване на наградата.
 3. Победителят може да използва наградата като ваучер само в сайта на Организатора.
 4. Победителят няма право на паричната равностойност на наградата.
 5. В случай, че победителят не върне отговор на Организатора в 5-дневен срок след края на Играта, той губи правото си да получи наградата.

8. ОТГОВОРНОСТ

 1. Организаторът не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в тази игра.
 2. Играта не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook и Instagram и не следва да се свързва със съответните.
 3. Решението за дисквалификация на участник е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Общите условия.
 4. Играта по никакъв начин не представлява хазартна дейност, съгласно разпоредбите на Закона за хазарта.

9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Организаторът на играта е надлежно регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни, като от своя страна предприема мерки за защита на личните данни на абоната, съгласно Закона за защита на личните данни.
 2. „Политика за защита на личните данни" е налична тук

10. ПУБЛИЧНОСТ

С участието в тази игра всеки участник се съгласява, че ако бъде определен за печеливш, неговите имена - профилно име във Facebook и снимката, могат да бъдат използвани за целите на кампанията, а именно оповестяване на печелившия на интернет сайта на Организатора и на неговите Facebook и Instagram профили, като Организаторът не дължи за това заплащане.

ОРГАНИЗАТОРЪТ

има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, в случай, че настъпят нарушаване на правилата, злоупотреби или форсмажорни обстоятелства.

Настоящите Правила влизат в сила от 01.02.2021г.


Приемам

Магазинът използва бисквитки и други технологии с цел по-голяма защита на вашите данни при пазаруване. За повече информация натиснете тук.