Какво е R32?

R32 е фреон от следващо поколение, който не само е много ефективен, но и оказва по-малко негативно влияние върху околната среда.

Фреонът е хладилен агент за транспортиране на топлина. Климатиците транспортират топлина, циркулираща между вътрешните и външните тела.

Въпреки че има различни видове хладилни агенти, R32 е хладилният агент с най-голямо търсене.

При работата на климатик с фреон R32, разходът на електроенергия може да спадне с до 10% в сравнение на тези, които работят с фреон R22 или R410А. Освен забележителното понижаване на разхода на електроенергия, новият фреон не оказва влияние върху глобалното затопляне и е значително по-екологичен.

Фреон R32 няма риск от фракциониране, защото е чист газ. Той участва в състава на други хладилни агенти като R407C, която е азеотропна смес и нейните компоненти няма да се отделят при нормални експлоатационни условия.

Кой и защо въведе фреон R32?

R32 се реализира като иновативна стратегия за развитие при хладилните агенти благодарение на японския лидер на пазара за хладилна техника Daikin. Според инженерите на компанията, фреон R32 е най-балансираният фреон засега. Тяхната цел е да произвеждат все по-ефективна и екологична техника.

В стремежа си да работят за по-екологични продукти, японците признават, че тяхната цел е да достигнат до цялостна замяна на R410A с R32.

Какви са хладилните тенденции?

Динамичните промени в околната среда под въздействието на човека налагат да се обърне сериозно внимание на тенденциите в техниката. Специално внимание се обръща и на работата на климатиците и тяхното влияние. Монреалаският протокол през 1987 г. и протокола от Киото през 1997 г. водят до налагането на хладилните агенти с все по-ниско въздействие върху глобалното затопляне.

За да се разреши този въпрос, е нужно да бъде разяснено какво налага замяната на старото с ново.

Разлика между фреон R32 и R410A

R32 има еднакво работно налягане като фреон R410A. Новият модел хладилен агент има потенциал за изчерпване на озона до 0, но също така и е с около 1/3 по-нисък Потенциал за глобално затопляне (GWP). Въздействието върху парниковия ефект е значително по-ниско. Това води и до изключителния интерес към него.

Все още R410A e най-често използваният хладилен агент в развитите страни, но тенденциите водят към налагане на R32. Ако това се реализира и R32 замести напълно R410A, въздействието върху околната среда ще бъде намалено с около 19%.

Друго предимство на използването на R32 е, че той осигурява подобрена енергийна ефективност, докато използва същата технология, така че текущите разходи да бъдат по-ниски. Освен това е доста евтино да се произвежда, като така допълнително се намаляват общите разходи.

Хладилният агент R32 е еднокомпонентен газ, докато R410A е смес от два различни газа. Това означава, че може да се рециклира много по-лесно и следователно да се използва повторно. Ниският му GWP означава, че не е толкова токсичен, колкото другите газове, така че рискът от подобни злополуки е значително намален, което го прави много по-безопасен от „колегите“ му с по-висок GWP.

Рисковете от R32

R32 също е класифициран като лесно запалим. Въпреки че това звучи опасно, бяха проведени тестове, които показаха, че дори и да се получи изгаряне на газ, той ще произведе малък пламък без експлозия и пламъкът е малко вероятно да се разпространи. Когато е изложен на високи температури е установено, че е не по-малко опасен от другите хладилни агенти. Общият извод е, че тъй като рискът от запалимост е нисък, R32 се счита за безопасен за използване, при условие че се спазват правилните практики за работа.

Недостатък е и че той има висока температура на разтоварване. Това води до разпадането на маслото, което от своя страна може да причини различни дефекти на компресора.

Фреон R32 има много добри термодинамични характеристики, което води до висока енергийна ефективност. Поради тази причина този модел фреони се нуждаят от по-малко зареждане.

Предпазни мерки

 

  • При нужда от почистване, не използвайте средства, различни от описаните в упътването;
  • Уредът трябва да се съхранява в помещение без източници на запалване (открит пламък, работещ газов уред, електрическа печка и др.);
  • Ако е необходим ремонт, обърнете се към фирмата, монтирала климатика;
  • Уредът трябва да се съхранява в помещение с определени размери. Обърнете внимание на секция: Предпазни мерки в упътването;
  • Tъй като уредът е зареден със запалим газ, при нужда от ремонт, стриктно следвайте инструкциите на производителя;
  • Изчетете внимателно сервизното ръководство.

 

Разгледайте нашите предложения на климатици с фреон R32 https://www.klimaonline.bg/.